ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเลขานุการกรม  

1278 กรมเจ้าท่า อาคาร 162 ปี ชั้น 9 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงค์ กรุงเทพมหานคร 10100

เบอร์โทรศัพท์:02 2357632
เบอร์โทรสาร: 02 2665932 

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:

Post View : 177

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่